Svetový deň bábkarstva

Svetový deň bábkarstva

Svetový deň bábkarstva 2000 1333 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Dňa 21. marca 2019 si pripomíname svetový deň bábkarstva, ktorý bol vyhlásený v roku 2002 Medzinárodnou bábkarskou organizáciou UNIMA (Union International de la Marionette), ktorá vznikla pred 90 rokmi v Prahe.

„UNIMA je globálna rodina, ktorá disponuje ľudskými zdrojmi po celom svete. Práve to je podstatou tejto organizácie a jej poslania. Disponujeme obrovkým množstvom dobrovoľníkov, ktorí sú pripravení vždy pomôcť a starať sa o talenty nášho oboru.“ Napísal v tohtoročnom posolstve k Svetovému dňu bábkarstva Dadi D. Pudumjee – prezident UNIMA.

Prvok Tradičné bábkarstvo na Slovensku bol v roku 2013 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a v roku 2016 ako spoločná nominácia z Českou republikou bol prvok Bábkarstvo na Slovensku a v Česku (Puppetry in Slovakia and Czechia) zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

V súvislosti s bábkarstvom by sme radi upozornili na kolekciu tradičných marionet, ktorú sme spracovali v rámci budovania digitálneho Fondu tradičnej ľudovej kultúry. Fond je verejnosti dostupný online na www.fondtlk.sk

Preskočiť na obsah