• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Svetový deň bábkarstva

Svetový deň bábkarstva

Svetový deň bábkarstva 2000 1333 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Dňa 21. marca 2019 si pripomíname svetový deň bábkarstva, ktorý bol vyhlásený v roku 2002 Medzinárodnou bábkarskou organizáciou UNIMA (Union International de la Marionette), ktorá vznikla pred 90 rokmi v Prahe.

„UNIMA je globálna rodina, ktorá disponuje ľudskými zdrojmi po celom svete. Práve to je podstatou tejto organizácie a jej poslania. Disponujeme obrovkým množstvom dobrovoľníkov, ktorí sú pripravení vždy pomôcť a starať sa o talenty nášho oboru.“ Napísal v tohtoročnom posolstve k Svetovému dňu bábkarstva Dadi D. Pudumjee – prezident UNIMA.

Prvok Tradičné bábkarstvo na Slovensku bol v roku 2013 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a v roku 2016 ako spoločná nominácia z Českou republikou bol prvok Bábkarstvo na Slovensku a v Česku (Puppetry in Slovakia and Czechia) zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

V súvislosti s bábkarstvom by sme radi upozornili na kolekciu tradičných marionet, ktorú sme spracovali v rámci budovania digitálneho Fondu tradičnej ľudovej kultúry. Fond je verejnosti dostupný online na www.fondtlk.sk