• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Prezentácia knihy Slovenský Loutkář 1928

Prezentácia knihy Slovenský Loutkář 1928

Prezentácia knihy Slovenský Loutkář 1928 2997 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Dňa 21. marca 2019 o 17.00 hod. sa vo V-klube na Námestí SNP 12 v Bratislave konala prezentácia knihy Slovenský Loutkař 1928.

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky vydal SĽUK výpravnú publikáciu, ktorá bola inšpirovaná aj ďalšími dvoma významnými udalosťami slovenských a českých kultúrnych vzťahov. Prvou bolo vydanie Slovenského čísla časopisu Loutkář v roku 1928 a treťou bol zápis prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO v roku 2016.

Knihu dnes vydavateľ spolu s autormi slávnostne predstavili verejnosti vo V- klube na námestí SNP v Bratislave. Podujatie sa symbolicky uskutočnilo v deň, kedy si celý svet pripomíname Svetový deň bábkarstva. Súčasťou prezentácie bolo aj vystúpenie marionetového divadla TYJÁTR z Nitry s hrou tradičných kočovných bábkarov „Don Šajn“.

Autori knihy Michal Babiak, Jaroslav Blecha a Juraj Hamar v kritickej historickej, kultúrnej a estetickej reflexii prinášajú najnovšie poznatky k danej problematike. Súčasťou vydania je aj faksimile pôvodného vydania časopisu Loutkář z roku 1928. Toto, tzv. Slovenské číslo zachytáva vývoj slovenského bábkarstva na Slovensku v prvom desaťročí po vzniku spoločnej republiky. Uvádza príspevky o najvýznamnejších osobnostiach ktoré sa v tomto období zasadili o rozvoj a propagáciu bábkového divadla na Slovensku, ako aj informácie o činnosti a pôsobení tradičných kočovných marionetárov, spolkových a rodinných bábkových divadlách na území Slovenska.

Publikácia je opatrená bohatou obrazovou prílohou, v ktorej okrem fotografií bábkových divadiel, bábok a bábkarskej scénografie nájdeme aj vzácne faksimile dobových dokumentov a rodinných fotografií z pôsobenia významných bábkarov (Stražanovci, Nosálkovci, Kuník) na začiatku 20. storočia. Autori uverejnili s bohatým poznámkovým aparátom aj scenáre k dvom obľúbeným hrám tradičných bábkarov (Jánošík a Ján Doktor Faust).

Vznik publikácie podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvo kultúry Českej republiky.