Prezentácia knihy Slovenský Loutkář 1928

Prezentácia knihy Slovenský Loutkář 1928

Prezentácia knihy Slovenský Loutkář 1928 2997 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Dňa 21. marca 2019 o 17.00 hod. sa vo V-klube na Námestí SNP 12 v Bratislave konala prezentácia knihy Slovenský Loutkař 1928.

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky vydal SĽUK výpravnú publikáciu, ktorá bola inšpirovaná aj ďalšími dvoma významnými udalosťami slovenských a českých kultúrnych vzťahov. Prvou bolo vydanie Slovenského čísla časopisu Loutkář v roku 1928 a treťou bol zápis prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO v roku 2016.

Knihu dnes vydavateľ spolu s autormi slávnostne predstavili verejnosti vo V- klube na námestí SNP v Bratislave. Podujatie sa symbolicky uskutočnilo v deň, kedy si celý svet pripomíname Svetový deň bábkarstva. Súčasťou prezentácie bolo aj vystúpenie marionetového divadla TYJÁTR z Nitry s hrou tradičných kočovných bábkarov „Don Šajn“.

Autori knihy Michal Babiak, Jaroslav Blecha a Juraj Hamar v kritickej historickej, kultúrnej a estetickej reflexii prinášajú najnovšie poznatky k danej problematike. Súčasťou vydania je aj faksimile pôvodného vydania časopisu Loutkář z roku 1928. Toto, tzv. Slovenské číslo zachytáva vývoj slovenského bábkarstva na Slovensku v prvom desaťročí po vzniku spoločnej republiky. Uvádza príspevky o najvýznamnejších osobnostiach ktoré sa v tomto období zasadili o rozvoj a propagáciu bábkového divadla na Slovensku, ako aj informácie o činnosti a pôsobení tradičných kočovných marionetárov, spolkových a rodinných bábkových divadlách na území Slovenska.

Publikácia je opatrená bohatou obrazovou prílohou, v ktorej okrem fotografií bábkových divadiel, bábok a bábkarskej scénografie nájdeme aj vzácne faksimile dobových dokumentov a rodinných fotografií z pôsobenia významných bábkarov (Stražanovci, Nosálkovci, Kuník) na začiatku 20. storočia. Autori uverejnili s bohatým poznámkovým aparátom aj scenáre k dvom obľúbeným hrám tradičných bábkarov (Jánošík a Ján Doktor Faust).

Vznik publikácie podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvo kultúry Českej republiky.

Preskočiť na obsah