• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

cindruška

cindruška

cindruška 800 591 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

cindruška

(cipovička, cipuruška)
tanečná hra dievčat. Ženský pendant odzemku. Pôvodne sa tancovala ako sólový tanec a bola prejavom obratnosti alebo súťažou vo vytrvalosti tanečníc (obtancovávanie stola, polienok a iné). Vyskytovala sa aj ako tanec vo dvojiciach, do kríža v štvoriciach, zriedkavejšie v skupine, výnimočne v páre s mládencom. Základom choreografickej stránky tanca bolo poskakovanie tanečnice v drepe na každú dobu, ktoré býva sprevádzané tlieskaním. V oddychovej fáze sa postupuje do kruhu. Hudobný podklad k tancu tvorili lokálne variované piesne podobné odzemkovým melódiám v 2/4 takte. Cindruška sa tancovala v kúdeľných izbách najmä na priadkach a pri páraní peria, keď dievky boli usedené a chceli sa trochu rozhýbať. Rozšírená bola v malých obmenách na strednom Slovensku, zvlášť na severe. V Liptove sa tancovala ešte v 1. polovici 20. storočia.
Cipuruška. Zvolenská Slatina (okr. Zvolen), 1964.

Detská folklórna skupina z Važca (okr. Liptovský Mikuláš). Vedecký archív ÚEt SAV, foto T. Szabó 1980.
Detská folklórna skupina z Važca (okr. Liptovský Mikuláš). Vedecký archív ÚEt SAV, foto T. Szabó 1980.

AutorDana Kľučárová

Pozri aj
Literatúra

Zálešák, C.: Ľudové tance na Slovensku. Bratislava 1964.