cindruška

cindruška

cindruška 800 591 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

cindruška

(cipovička, cipuruška)
tanečná hra dievčat. Ženský pendant odzemku. Pôvodne sa tancovala ako sólový tanec a bola prejavom obratnosti alebo súťažou vo vytrvalosti tanečníc (obtancovávanie stola, polienok a iné). Vyskytovala sa aj ako tanec vo dvojiciach, do kríža v štvoriciach, zriedkavejšie v skupine, výnimočne v páre s mládencom. Základom choreografickej stránky tanca bolo poskakovanie tanečnice v drepe na každú dobu, ktoré býva sprevádzané tlieskaním. V oddychovej fáze sa postupuje do kruhu. Hudobný podklad k tancu tvorili lokálne variované piesne podobné odzemkovým melódiám v 2/4 takte. Cindruška sa tancovala v kúdeľných izbách najmä na priadkach a pri páraní peria, keď dievky boli usedené a chceli sa trochu rozhýbať. Rozšírená bola v malých obmenách na strednom Slovensku, zvlášť na severe. V Liptove sa tancovala ešte v 1. polovici 20. storočia.
Cipuruška. Zvolenská Slatina (okr. Zvolen), 1964.

Detská folklórna skupina z Važca (okr. Liptovský Mikuláš). Vedecký archív ÚEt SAV, foto T. Szabó 1980.
Detská folklórna skupina z Važca (okr. Liptovský Mikuláš). Vedecký archív ÚEt SAV, foto T. Szabó 1980.

AutorDana Kľučárová

Pozri aj
Literatúra

Zálešák, C.: Ľudové tance na Slovensku. Bratislava 1964.

Preskočiť na obsah