• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

vohľady

vohľady

vohľady 800 1061 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

vohľady

(zálety, beseda, večerky)
návšteva mládenca v dome dievčaťa za účelom rozhovoru, zábavy a vzájomného citového zblíženia i sexuálneho kontaktu. Boli súčasťou práv mládencov. Termín, frekvencia a priebeh vohľadov záviseli v jednotlivých oblastiach Slovenska od charakteru práce, zaneprázdnenosti mládeže, od spoločenského a náboženského života komunity. U roľníkov boli vohľačské, mládenecké dni utorok, štvrtok, sobota a nedeľa. Chodilo sa na ne v skupinách, so spevom či s hudbou. Po prejavení náklonnosti zostával vyvolený u dievčiny najdlhšie, neskôr prichádzal sám, aj prenocoval. K intímnym stykom miestami dochádzalo, ale tajili sa. Platila norma nepoškodiť dobrú povesť dievčaťa, teda zachovať panenstvo, prípadne užívať pohlavnú slobodu bez následkov. Osobitný druh vohľadov predstavovali návštevy mládencov na spoločných dievockých priadkach a posiedkach. Niekde sa pod vohľadmi rozumejú pytačky. Tematicky sa k nim viažu piesne prevažne žartovného charakteru či s vážnejším námetom neznámej budúcnosti vydatej ženy.

Stretnutie mládenca a dievky na inscenovanej fotografii P. Socháňa zo začiatku 20. storočia. Prevzaté z Pavel Socháň – výber z fotografií. Výber reprodukcií Martin Slivka. Bratislava 1982, 4
Stretnutie mládenca a dievky na inscenovanej fotografii P. Socháňa zo začiatku 20. storočia. Prevzaté z Pavel Socháň – výber z fotografií. Výber reprodukcií Martin Slivka. Bratislava 1982, 4

AutorZita Škovierová

Literatúra

Luther, D.: Zabudnuté priadky. K tradičnému spoločenskému životu mládeže. Bratislava 1999.
Škovierová, Z.: Tradície stretávania sa mládeže a utvárania partnerských vzťahov v Riečnici. In: Národopisné informácie, 1984, č. 3, 89-97.