• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Vavrinec

Vavrinec

Vavrinec 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Vavrinec

(10. august)
svätec, mučeník, patrón kuchárov, žehliarok, uhliarov a iných povolaní, v ktorých sa prichádzalo do styku s ohňom. Podľa legendy bol v roku 258 umučený pálením na žeravom ražni. Jeho atribútmi sú ražeň (rošt), palma, kniha, mešec s peniazmi a chlieb. Bol vzývaný na pomoc pri liečení popálenín i ako ochranca pred mukami v očistci a pred požiarom. V tradičnej kultúre sa deň Vavrinca považoval za prvý jesenný deň: Svatý Vavro ukazuje, jaká jaseň nastupuje (Záhorie). V niektorých regiónoch sa po tomto dni prestalo kúpať v riekach a jazerách (inde na Bartolomeja 24. 8.). Odvodené od mena svätca je aj pomenovanie sorty vinnej révy, ktorá dozrieva okolo tohto dňa – Vavrinec, Vavrinčák, svätovavrinecké.

AutorViera Feglová

Literatúra

Bagin, A.: Z našich ľudových pranostík, Ľudoví patróni. Pútnik svätovojtešský 1977, 77-79.
Pančuhová, E.: Svätci v ľudových pranostikách. In: Světci v lidové tradici. Uherské Hradiště 1995, 149-156.
Socháň, P.: Pranostika slovenského ľudu na mesiac august-srpeň. In: Lidové noviny, 31, 30. 7. 1923, č. 377, 1.