Vavrinec

Vavrinec

Vavrinec 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Vavrinec

(10. august)
svätec, mučeník, patrón kuchárov, žehliarok, uhliarov a iných povolaní, v ktorých sa prichádzalo do styku s ohňom. Podľa legendy bol v roku 258 umučený pálením na žeravom ražni. Jeho atribútmi sú ražeň (rošt), palma, kniha, mešec s peniazmi a chlieb. Bol vzývaný na pomoc pri liečení popálenín i ako ochranca pred mukami v očistci a pred požiarom. V tradičnej kultúre sa deň Vavrinca považoval za prvý jesenný deň: Svatý Vavro ukazuje, jaká jaseň nastupuje (Záhorie). V niektorých regiónoch sa po tomto dni prestalo kúpať v riekach a jazerách (inde na Bartolomeja 24. 8.). Odvodené od mena svätca je aj pomenovanie sorty vinnej révy, ktorá dozrieva okolo tohto dňa – Vavrinec, Vavrinčák, svätovavrinecké.

AutorViera Feglová

Literatúra

Bagin, A.: Z našich ľudových pranostík, Ľudoví patróni. Pútnik svätovojtešský 1977, 77-79.
Pančuhová, E.: Svätci v ľudových pranostikách. In: Světci v lidové tradici. Uherské Hradiště 1995, 149-156.
Socháň, P.: Pranostika slovenského ľudu na mesiac august-srpeň. In: Lidové noviny, 31, 30. 7. 1923, č. 377, 1.

Preskočiť na obsah