svadobní hostia

svadobní hostia

svadobní hostia 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

svadobní hostia

(vešeľnici, zástolníci)
pozvaní účastníci svadby. Účasť hostí mala v dobách, keď neexistovali právne dokumenty, dôležitý právny svedecký význam, dôkaz platnosti uzavretého manželstva. Okruh pozývaných na Slovensku tvorili príbuzní až do tretieho stupňa, rovesníci mladého páru, susedia (niekde aj susedia po roli). Hostia – muži boli označení pierkom, čo sa postupne zaužívalo ako znak všetkých pozvaných hostí. Povinnosťou každého hosťa bolo priniesť svadobný dar a prispieť na peňažné zbierky počas svadby. Hostia mali právo sedieť pri stole a zo svadby si odniesť výslužku. Pri viacdňových svadbách sa hostia striedali, odchádzali domov a opäť sa vracali. V súčasnosti sa okruh pozývaných z radov príbuzenstva a susedstva zúžil, rozširuje sa okruh známych a spolupracovníkov. Všetci hostia sa zúčastňujú na celej svadbe.

AutorKornélia Jakubíková

Literatúra

Jakubíková, K.: Účasť lokálneho spoločenstva na svadbe na Slovensku. In: Národopisné informácie, 1986, č. 2, 51-65.

Preskočiť na obsah