výslužka

výslužka

výslužka 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

výslužka

(opáčka, koštovka, nádielka, pošajdes)
časť jedál, koláčov, cukroviniek, alkoholických nápojov posielaná príbuzným, susedom, priateľom a známym ako prejav vďačnosti, priazne či pozornosti pri rodinných oslavách (svadba) alebo zabíjačkovej večeri. V prípade účasti sa výslužka dávala všetkým prítomným, neprítomným ju roznášali deti, za čo boli obdarované malou peňažnou čiastkou. Spoločenská norma vyžadovala vrátiť výslužku pri podobnej príležitosti darcom. Táto reciprocita sa nevyžadovala v prípadoch, keď výslužka spĺňala funkciu naturálneho daru chudobnejšej rodine alebo pozornosti váženej osobe s vyšším spoločenským statusom (farár, notár a podobne).

AutorZita Škovierová

Pozri aj
Literatúra

Škovierová, Z.: Kooperácia v dedinskom spoločenstve (Problémy terminológie a systemizácie). In: Slovenský národopis, roč. 41, 1993, č. 1, 259-270.