• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

stelivo

stelivo

stelivo 800 821 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

stelivo

usušená hmota rastlinného pôvodu na podstielanie pod hospodárske zvieratá. Stelivo sa začalo používať pri maštaľnom chove, nahrádzajúcom pasenie. Tvorilo mäkkú podstielku pre dobytok i hydinu v maštali a chlieve. Jeho zmiešaním s trusom vznikol hnoj, využívaný na hnojenie. K najstarším druhom steliva, používaným napr. na Spiši ešte v 50. rokoch 20. storočia, patrilo suché lístie, nasekané vetvičky ihličnatých stromov a mach. Roľníci podstielanie lístím obmedzovali, lebo sa z neho s hnojom na polia dostávali semená burín. V jeseni zhrabané lístie vo vreciach odnášali do uskladňovacích priestorov. Konáre ihličín osekávali v zime. Núdzovým stelivom boli piliny. V menšej miere sa využívalo pazderie (odpad po spracovaní ľanu a konopy). Používanie slamy na podstielanie záviselo od druhu obilia: ako stelivo slúžila slama z ozimín, pretože slama z jarín sa skrmovala. Slama bola najrozšírenejším v nížinatých obilninárskych oblastiach.

Odrezávanie slamy zo stohu. Modra nad Cirochou (okr. Humenné), 1976. SNM
Odrezávanie slamy zo stohu. Modra nad Cirochou (okr. Humenné), 1976. SNM

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Kuka, P.: Príspevok k chovu hospodárskych zvierat v Horných Opatovciach. In: Zborník Slovenského národného múzea, 78, 1984, Etnografia 25, 143-171.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4, 1965, 29-77.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.