žatva

žatva

žatva 789 520 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

žatva

súbor pracovných úkonov spätých so zberom dozretého obilia. Medzi najstaršie spôsoby zberu patrilo ručné vytrhávanie obilia, ktoré sa zachovalo ako núdzový spôsob v čase katastrofálne neúrodných rokov až do začiatku 20. storočia. Do konca 19. storočia, v niektorých oblastiach Slovenska i dlhšie, sa zachovalo žatie obilia. Ako žacie náradie sa používal srp, ktorý od 18. storočia začali nahradzovať kosák a kosa. Zožaté, prípadne pokosené obilie sa ukladalo do hrstí (huša, pomitka), ktoré sa viazali pomocou slamených povriesel, v horských oblastiach aj prútených húžiev. Začiatkom 20. storočia sa na to v poľnohospodársky produktívnejších oblastiach a na juhozápadnom Slovensku začali používať motúzy. Pri viazaní do slamených povriesel sa niekde používal drevený viazací kolík (kruteľ, knuteľ). Snopy sa ukladali do troch základných foriem: horizontálnej, vertikálnej (na Slovensku používanej až od 80. rokov 19. storočia) a na ostrvy (typické pre horské oblasti). Poslednou fázou žatevných prác bolo zahrabanie strniska, vyzbieranie kláskov a následný zvoz obilia. Krátke obdobie pripadajúce na žatvu si pri tradičných prácach vyžadovalo sústredenie pracovných síl; odrazilo sa to aj na organizovaní rodinného života. Okrem rôznych foriem susedskej a príbuzenskej výpomoci odrábali chudobnejší roľníci na žatevných prácach dohovorený počet dní za vypožičaný záprah. Organizácia žatevných prác v obci mala veľký význam najmä v období trojpoľného hospodárenia v súvislosti s celkovou organizáciou poľnohospodárskych prác a pasením hospodárskych zvierat v chotári. V produktívnych oblastiach sa pri žatve využívali aj sezónni robotníci. Žatva bola vyvrcholením hospodárskeho roka roľníka. Jej význam sa odrazil aj vo zvykoch, v ktorých okrem zábavnej časti bolo možné registrovať aj zvyšky predkresťanských ďakovných a obetných slávností.

Kosec a žnica. Lozorno, okr.Malacky. Foto P. Slavkovský, 1972.  Archív negatívov Ústavu etnológie SAV.
Kosec a žnica. Lozorno, okr.Malacky. Foto P. Slavkovský, 1972. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Hyčko, J.: Žatevné a mlatobné náradie. Martin 1973.
Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.

Preskočiť na obsah