• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

pohreb slobodnej mládeže

pohreb slobodnej mládeže

pohreb slobodnej mládeže 800 813 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

pohreb slobodnej mládeže

pohreb mladého člena spoločenstva, ktorý zomrel pred uzatvorením manželstva. Z chápania svadby ako dôležitého pozitívneho medzníka života človeka a z tradičnej predstavy, že mŕtvi aj po smrti potrebujú uspokojovať telesné potreby, vznikol zvyk začleniť do pohrebného obradu slobodného dievčaťa alebo mládenca prvky tvoriace súčasť svadobného obradu. Preto v pohrebnom sprievode takéhoto pohrebu niesli veniec, pierko, jablko, svadobný koláč, svadobnú kyticu a iné symboly svadby. Mŕtvy, prípadne i jeho slobodní rovesníci, predstavujúci družice a družbov, boli oblečení v svadobnom odeve. Spojenie pohrebu a svadby vyjadroval i obsah pohrebných plačov, v ktorých bola smrť prirovnávaná k mladuche. Realizácia pohrebu mala zabezpečiť, aby sa duša mladého, pred svadbou zomrelého človeka nestala revenantom, aby sa zmierila so smrťou a nechodila znepokojovať pozostalých.

Dievča nesúce pri pohrebe mládenca v čele pohrebného sprievodu zlomenú sviečku
Dievča nesúce pri pohrebe mládenca v čele pohrebného sprievodu zlomenú sviečku

AutorJuraj Zajonc

Pozri aj
Literatúra

Čajánková, E.: Smrť a pohreb. In: Banícka dedina Žakarovce. Bratislava 1956, 464-466.
Jakubíková, K.: Rodinné zvyky. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zostavil J. Podolák. Košice 1972, 195-231.