ochranné znaky

ochranné znaky

ochranné znaky 800 566 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

ochranné znaky

symboly s pripísanou schopnosťou chrániť určitý objekt alebo priestor (tiež apotropajné znaky). V tradičnej kultúre Slovenska sa takto využívali najmä kruh, kríž, svastika, solárny znak, päťcípa a šesťcípa hviezda. Znak kruhu sa znázorňoval gestom, pohybom alebo graficky. Päťcípa hviezda (murinoha) kreslená jedným ťahom znázorňovala stopu mory, pred ktorou mala ochrániť. Používanie znaku kríža vo forme gesta, grafiky či predmetu ovplyvnilo kresťanstvo jeho väzbou na postavu Ježiša Krista. Slúžil ako symbolický nositeľ božskej moci premáhajúcej akékoľvek zlo. Znak slnka, solárny znak, má formu šesť alebo osemlistej ružice (niekedy vpísanej do kružnice). Solárne znaky a znaky ohňa (svastiky) sa po oslabení vnímania ich magickej funkcie využívali ako dekoratívne prvky vo výšivke na odeve a bytovom textile, vyrezávali či kreslili sa na stropné trámy a štíty domov, na drevené piesty, truhlice a podobne.

Ochranné znaky ako výzorníky štítov domov v regióne Hont, 1. polovica 20. storočia. Archív kresieb Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Kresba: B. Šilingerová
Ochranné znaky ako výzorníky štítov domov v regióne Hont, 1. polovica 20. storočia. Archív kresieb Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Kresba: B. Šilingerová

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Danglová, O.: Dekor/ symbol. Dekoratívne tradície na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001.
Horváthová, E.: Duchovná kultúra. In: Horehronie. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 245-339.
Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.

Preskočiť na obsah