kríž

kríž

kríž 800 561 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

kríž

základný univerzálny symbol. Spája kontrast horizontály a vertikály, pozemského a nadprirodzeného, duchovného a materiálneho, živého a mŕtveho. Indikuje štyri svetové strany a bod ich priesečníka – symbol božského. S variáciami jeho podôb sa stretneme v rôznych kultúrach. Zásadný symbolický význam pripisovalo krížu ako symbolu ľudskej obete ukrižovaním kresťanstvo. K rozšíreniu symbolu kríža prispeli krížové výpravy. Od 6. storočia je kríž zobrazovaný spolu s korpusom Ježiša Krista ako krucifix, často so znakmi umučenia: rebrík, kladivo, kliešte, klince, džbán, kopija. Spojením znakov kresťanskej symboliky so znakmi magicko–ochrannými nadobudol kríž mnohostranné vyjadrenie v ľudovom výtvarnom prejave a v ľudovej viere: kreslenie kríža svätenou vodou, cesnakom na Luciu, kladenie náradia (končatín) krížom, kríž ako ochranný znak stavaný na hraniciach chotára, krížnych cestách, umiestňovaný na štítoch domov a stenách v obydlí. Kríž je aj jedným zo symbolov používaných na kartách. Krížom sa v ľudovom prostredí u katolíkov a pravoslávnych označovali hroby.

Prícestný kríž. Senohrad (okr. Krupina), 2. polovica 20. storočia. Archív pozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto J. Botík
Prícestný kríž. Senohrad (okr. Krupina), 2. polovica 20. storočia. Archív pozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto J. Botík

AutorOľga Danglová

Literatúra

Danglová, O.: Dekor/ symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001.
Peesch, R.: Ornamentik der Volkskunst in Europa. Leipzig 1981.

Preskočiť na obsah