mládenecká rozlúčka

mládenecká rozlúčka

mládenecká rozlúčka 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

mládenecká rozlúčka

(svieca, várky, družbovský, parobský tanec, na kohúta, na kačor, obigrofka, pleščiny)
predsvadobný obyčaj symbolizujúci ukončenie mládeneckého života ženícha, rozlúčku so slobodnou mládežou. Na rozdiel od dievockej rozlúčky bola to zábava s hudbou a tancom. Konala sa v predvečer svadby v dome ženícha alebo v krčme, buď len pre mládencov, alebo pre všetku mládež dediny. Jej súčasťou býval aj obradový čisto mládenecký tanec. V súčasnosti je rozšírené takzvané prepíjanie slobody ženícha so svojimi priateľmi.

AutorKornélia Jakubíková

Literatúra

Komorovský, J.: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976.

Preskočiť na obsah