• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Mesiac

Mesiac

Mesiac 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Mesiac

druhé najjasnejšie teleso na oblohe, najbližší vesmírny sused Zeme. So sledovaním jeho polohy na oblohe, premenlivej podoby a viditeľnosti sa spájali predstavy, povery, predpovede a zariekania. Výsledkom racionálnych pozorovaní boli pranostiky: keď je Mesiac čistý, jasný, na druhý deň má byť pekné počasie; ak je ohraničený veľkým červeným kruhom, bude vietor; ak je červený kruh okolo Mesiaca tesnejší, bude pršať. Mesiac slúžil tiež na veštby: kruhy okolo neho boli predzvesťou epidémií, jeho zatmenie predzvesťou vojen, hviezda v jeho blízkosti veštila požiar alebo iné nešťastie. V predstavách spojených s pozorovaním fáz Mesiaca sa uplatňoval princíp magickej podobnosti – nov, dorastanie, spln a cúvanie Mesiaca sa dávali do priamej súvislosti s ľudskou činnosťou: napríklad obdobie po splne bolo vhodné na aktivity, ktorých zmyslom bolo niečo odstrániť; po nove sa nemalo siať obilie, lebo zrno by bolo malé a úroda slabá; do nového domu sa mala rodina sťahovať, keď Mesiac rástol, aby hospodárstvo prosperovalo; dom sa mal čistiť, keď Mesiac ubúdal, aby sa v ňom nedržal hmyz. Do polovice 20. storočia sa zachovali uvítacie veršované formulky, v zmysle ktorých mal Mesiac v nove zabezpečiť človeku zdravie ako protislužbu za vítanie, napríklad v Sebechleboch: Vitaj, vitaj, noví hosť, abi ma nebolela tento mesiac žiadna kosť! Mesiac sa nemal pozorovať spod strechy, aby človeka nebolievali zuby.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Horváthová, E.: Mesiac v kozmogonických predstavách ľudu. In: Slovenský národopis, roč. 20, 1972, 601-609.
Horváthová, E.: Tradičná duchovná kultúra. In: Michálek, J. a kol.: Ľud Hornádskej doliny. Košice 1989, 233-294.
Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zostavil J. Mjartan. Bratislava 1958, 369-371.