• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

mariánske sviatky

mariánske sviatky

mariánske sviatky 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

mariánske sviatky

cirkevné sviatky zasvätené Panne Márii, vzťahujúce sa k udalostiam z jej života. V ľudovom prostredí boli spojené s prejavmi a predstavami vtelenými do výročného zvykoslovia:
Nanebovzatie Panny Márie, dávnejšie známe ako smrť Panny Márie – svätenie kvetov, obilia, kult mŕtvych (15. august);
Hromnice – Očisťovanie Panny Márie (v ľudovom chápaní vádzka Panny Márie), dnes sviatok Obetovania Pána (2. február) so svätením sviečok symbolizujúcim svätenie Krista;
Zvestovanie Panny Márie – predstavy o počatí Panny Márie (25. marec);
Navštívenie Panny Márie svätou Alžbetou – svätenie kvetov, spojitosti s predstavami o úrode, plodnosti (2. júl);
Panna Mária Snežná – zázračné sneženie uprostred leta, zastavenie moru (5. august);
Narodenie Panny Márie – vďakyvzdanie za ukončenie žatvy, sejba ozimín (8. september).
Okrem týchto hlavných sviatkov, keď sa nepracovalo, sa svätili aj vedľajšie mariánske sviatky – prísvätia, ku ktorým patrili:
sviatok Mena Panny Márie (12. september),
panny Márie Lourdskej (11. február), ktorej uctievanie sa na Slovensku značne rozšírilo v 20. storočí.
Mariánska úcta sa každodenne prejavovala pripomienkou zvestovania pri poludňajšom zvonení na Anjel Pána. Mesiacmi, v ktorých sa Panne Márii venovala zvýšená pozornosť, boli máj a október v súvislosti so svätením sviatku Panny Márie Ružencovej (7. október). Na kalendár mariánskych sviatkov nadväzovali aj dátumy mariánskych pútí.

AutorOľga Danglová

Literatúra

Danglová, O.: Dekor/ Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Vydavateľstvo Veda. Bratislava 2001.
Hall, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991.