• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

manufaktúra

manufaktúra

manufaktúra 761 955 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

manufaktúra

prechodná výrobná forma medzi remeslom a továrenským priemyslom, založená na ručnej práci, deľbe práce a sústredení väčšieho počtu pracovníkov do jedného podniku. Manufaktúrnou výrobou sa pri zachovaní technologickej základne remesla dosiahlo zvýšenie produktivity práce a zdokonalenie jednotlivých pracovných úkonov. Na Slovensku vznikali manufaktúry od 17. storočia (Hubice, Malacky). Veľký význam pre rozvoj manufaktúrnej výroby malo založenie manufaktúry na súkno v Banskej Bystrici v roku 1725. Vývoj manufaktúr na Slovensku mal 4 etapy. Prvá (1725 – 1765) bola založená na práci zahraničných odborníkov. Pracovali vlastnými nástrojmi vo vlastných dielňach, ktoré existovali na základe povolenia alebo vyrábali necechový tovar. V druhej etape (1765 – 1784) sa zakladali predovšetkým textilné manufaktúry (Halič, Teplička nad Váhom, Bernolákovo), ktoré boli chránené pred cechmi. Tretia etapa sa vyznačovala veľkou podnikateľskou aktivitou, objavili sa napríklad spriadacie a česacie stroje. V štvrtá etapa (1790 – 1840) bola prechodom od manufaktúrnej k priemyselnej výrobe v podmienkach štátnej podpory. Na manufaktúry sa menili aj remeselné dielne. Manufaktúry využívali prácu námezdných zamestnancov, tzv. rozptýlené manufaktúry domáckych výrobcov. Manufaktúry prispeli k šíreniu nových výrobných techník a nástrojov, k zdokonaleniu postupov výroby textilu, liehovín, keramiky, výrobkov z kože a pod. Poskytovali prácu širokým vrstvám obyvateľstva.

Reklamný plagát manufaktúry Haliči (okr. Lučenec) na súkno, založenej v roku 1676, s jej vyobrazením. Prevzaté z Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin 1983, 111.
Reklamný plagát manufaktúry Haliči (okr. Lučenec) na súkno, založenej v roku 1676, s jej vyobrazením. Prevzaté z Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin 1983, 111.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Špiesz, A: Manufaktúrne obdobie na Slovensku 1725 - 1825. Bratislava 1961.
Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin 1983.