• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

lúčne piesne

lúčne piesne

lúčne piesne 800 450 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

lúčne piesne

skupina folklórnych piesní lyrického charakteru, ktoré sa spievali pri niektorých prácach vo voľnej prírode. Tvoria ich najmä piesne viazané funkčne a tematicky s prácou okolo sena (hrabanie, kosenie), známe ako trávnice a ich interpretmi boli ženy. Mužským variantom trávnic sú kosecké piesne. S lúčnymi piesňami úzko súvisia tiež ujúkania, vykríkačky a podobné menšie útvary.
Na lúke. Brvnište (okr. Považská Bystrica). Prevzaté z publikácie Elscheková A. – Elschek, O.: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby. Bratislava 2005, 88.

Na lúke. Brvnište (okr. Považská Bystrica). Prevzaté z publikácie Elscheková A. – Elschek, O.: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby. Bratislava 2005, 88.
Na lúke. Brvnište (okr. Považská Bystrica). Prevzaté z publikácie Elscheková A. – Elschek, O.: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby. Bratislava 2005, 88.

AutorEva Krekovičová

Literatúra

Urbancová, H.: Trávnice – lúčne piesne na Slovensku. Ku genéze, štruktúre a premenám piesňového žánru. Bratislava 2005.