• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

trávnice

trávnice

trávnice 800 439 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

trávnice

(lúčne, lúkové, poľové, polanské, v poli a ďalšie)
žáner lyrických piesní spätých s prácou žien pri hrabaní a sušení sena. Patria do skupiny lúčnych piesní. Spievali sa najmä na horských lúkach stredného Slovenska. Trávnice spievali dievčatá a ženy počas oddychu a cestou pri spoločnom návrate domov. V textoch prevládajú odkazy na práce okolo sena, prírodné a ľúbostné motívy. Texty piesní sú obvykle jedno- alebo dvojstrofové, strofy nie sú pevne viazané s melódiou a voľne sa spájajú alebo kombinujú. Prevládajú staršie, kvarttonálne a kvinttonálne nápevy, ktoré sú melodicky a rytmicky descendenčné, s otvorenou dvoj- alebo štvordielnou formou. Parlandové melódie trávnic sú melodicky nápadité, k čomu prispieva aj spôsob prednesu, zaužívaný pri speve vo voľnej prírode. Pozostáva z vyššej polohy hlasu, dlhého držania tónov, striedania sólového a skupinového spevu, v niektorých regiónoch sa používa dvojhlasový i viachlasový prejav. Trávnice sa spájajú s ujúkaním. Trávnice patria k folklórnym prejavom, ktoré tvorili súčasť slovenskej národnoidentifikačnej symboliky. Vyskytujú sa na Pohroní, v Liptove a na Spiši.
Trávnica. Dohňany-Zbora (okr. Púchov), 1960.

Trávnica. Dohňany-Zbora (okr. Púchov), 1960.
Trávnica. Dohňany-Zbora (okr. Púchov), 1960.

AutorEva Krekovičová

Pozri aj
Literatúra

Urbancová, H.: Trávnice. Lúčne piesne na Slovensku. Bratislava 2005.