• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

kosecké piesne

kosecké piesne

kosecké piesne 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

kosecké piesne

piesne mužov, ktoré boli tematicky a funkčne spojené so spoločným kosením lúk. Táto spevná príležitosť ich radí aj k iným lúčnym piesňam, s ktorými ich spája nielen prostredie, v akom sa spievajú, ale aj podobnosti v textovej i hudobnej zložke. Tematika textov sa viaže k práci (koseniu) a prírodnému prostrediu lúk, časté sú ľúbostné motívy, ale aj prekáravé, žartovné texty. Prevládajú v nich štvorveršové šesťslabičníky, ktoré nezriedka fungujú ako monostrofy a vyznačujú sa voľnou väzbou s melódiami. Nápevy spravidla nemajú pravidelne členený rytmus, je pre ne charakteristické predlžovanie kadenčných tónov a prevládajúca kvart- a kvinttonálna štruktúra. Kosecké piesne patria k roľnícko-pastierskej hudobnoštýlovej vrstve. Zachovali sa v piesňovom repertoári podhorských obcí najmä na strednom Slovensku.
Kosilo by sa mi... Mužská spevácka skupina zo Šumiaca (okr. Brezno), 2010. Archív Koordinačného centra TĽK.

AutorEva Krekovičová

Pozri aj
Literatúra

Urbancová, H.: Trávnice – lúčne piesne na Slovensku. Ku genéze, štruktúre a premenám piesňového žánru. Bratislava 2005.