kosák

kosák

kosák 800 1057 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

kosák

poľnohospodársky nástroj s hladkým ostrím používaný na vyžínanie trávy, žatie obilia, prípadne na jeho odoberanie žnicou za koscom. Kosák mal aj ďalšie využitie (osekávanie repy, rezanie kukurice, slnečnice a pod.). Do procesu poľnohospodárskych prác začal prenikať v 18. storočí, najprv v západnej časti Slovenska z Rakúska, čo súviselo s manufaktúrnou, neskôr priemyselnou výrobou kôs a kosákov. Z hospodárskeho inventára roľníka kosák postupne vytláčal starší, remeselne zhotovovaný srp.

Kosák. Borinka, okr.Malacky.  Foto P. Slavkovský, 1972. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV.
Kosák. Borinka, okr.Malacky. Foto P. Slavkovský, 1972. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV.

AutorPeter Slavkovský

Pozri aj
Literatúra

Hyčko, J.: Žatevné a mlatobné náradie. Martin 1973.
Slavkovský, P.: Srp a kosák. In: Slovenský národopis 4/1978, 597-600.
Slavkovský, P.: Roľník a jeho práca. Bratislava 1988.

Preskočiť na obsah