• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

klampiarstvo

klampiarstvo

klampiarstvo 800 600 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

klampiarstvo

kovospracujúce remeslo zhotovujúce predmety z plechu. Medzi jeho výrobky patrili odkvapové žľaby, odpadové rúry, žľabové a upevňovacie dielce (rohy, kotlíky, hrdlá, háky, objímky, kolená), oplechovania (strešné, štítové, rímsové, atikové, náveterných stien, výzorníky), nádoby, hrnce, kade, formy, krhly, lieviky, paráky a iné. Prvý klampiarsky cech založili v Bratislave roku 1754. Roku 1828 bolo na Slovensku 39 klampiarov. Do konca 19. storočia došlo k obrovskému rozvoju klampiarstva. Roku 1900 bolo v 18 slovenských župách spolu 402 klampiarskych dielní. Roku 1930 bolo na Slovensku 461 klampiarskych dielní, z nich 190 majiteľských, 231 malých (so 623 pomocníkmi a učňami), 33 stredných (zamestnávali 238 osôb) a 7 veľkých (98 osôb). Na západnom Slovensku, najmä v oblasti Malých Karpát (Modra, Rača, Pezinok), nadobúdali výrobky klampiarov vyspelé umelecké formy, dotvárajúce architektonický výraz domov. Patrónom klampiarov bol sv. Viliam.

Klampiar pri práci. Poľanovce (okr. Levoča), 2008. Súkromný archív M. Kaľavského. Foto M. Kaľavský.
Klampiar pri práci. Poľanovce (okr. Levoča), 2008. Súkromný archív M. Kaľavského. Foto M. Kaľavský.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.
Špiesz, A.: Štatúty bratislavských cechov. Bratislava 1978.