Jakub väčší

Jakub väčší

Jakub väčší 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Jakub väčší

(25. júl)
apoštol sťatý v roku 44 v Jeruzaleme. Keďže sviatok svätca bol počas žatvy, v hovorovom jazyku mal svätec aj označenie žatevný Jakub. Spolu s nasledujúcim dňom Anny bol tradičným termínom zabezpečenia rastu kapusty. Ženy po jej okopaní napríklad vraveli: Svätý Jakubku, stískaj hlavičku na kupku, aj svätá Anička, aby bola z každého kríčka hlavička. Nad hlavou pritom držali kôš, kapustný list alebo naznačovali bitie kapusty bielou šatkou, čepcom. V Ponitrí to bol najvhodnejší deň na vyberanie cesnaku. Po ňom vraj utekal do zeme. Kto chcel mať veľa kupcov pre dobytok, mal mu v tento deň potrieť uši vajíčkami mravcov. Na Jakuba končilo pravé leto. Nástup babieho leta a chladnejšieho počasia vyjadrovalo porekadlo Včely lietajú do hôr len do Jakuba. Bol to i významný deň predpovedí počasia (Jasný čas na Jakuba – zima na Vianoce) i úrody (Jakub posväcuje ovocie – čo ponechá, to dozreje).

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Socháň, P.: Sv. Jakub (25. júl). In: Slovenský večerník, 2, 1929, č. 195, 2.
Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.

Preskočiť na obsah