babie leto

babie leto

babie leto 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

babie leto

teplé jesenné dni od Michala (29. september) do Terézie (15. október), prípadne aj ďalšie. Pomenovanie je odvodené od poletujúcich vlákien pavučín s pavúkmi pri teplom jesennom počasí. Nazývali ich tiež pradivom trpaslíkov, niťami Panny Márie. V mnohých kultúrach existuje pre obdobie tepelných anomálií v jeseni zvláštne pomenovanie, najčastejšie spojené s menom niektorého svätca, ktorý sa svätí v jeseni (v Nemecku Michalovo leto, v Anglicku Lukášovo leto, v Amerike indiánske leto). V slovenských pranostikách sa koniec tohto obdobia spája s odletom sťahovavých vtákov: Lastovičky na odletu, koniec i babiemu letu.

AutorViera Feglová

Pozri aj
Literatúra

Melicherčík, A.: Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959, 132.
Socháň, P.: Babie leto v rozprávkach. In: Slovák, 21, 3. 10. 1939, č. 227, 37.

Preskočiť na obsah