humoristické rozprávanie

humoristické rozprávanie

humoristické rozprávanie 800 625 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

humoristické rozprávanie

(žartovné rozprávanie, humorka, humoristická rozprávka)
termín sa používa bez zámeru žánrovo vymedziť určitý druh ľudových rozprávaní. Humorne založené môžu byť podania akéhokoľvek žánru: rozprávky o zvieratách (rozsiahly cyklus o medveďovi alebo vlkovi a o líške), novelistické rozprávky (o múdrej dcére), legendárne rozprávky (o putovaní Krista a svätého Petra po zemi), rozprávky čarovné (o čertovi vo vreci), niektoré historické povesti (o vojenskej ľsti), rozprávania zo života (lživé, chválenkárske príbehy z prvej svetovej vojny, poľovnícke alebo rybárske zážitky), ale aj paródie poverových poviedok (o domnelom strachu). Humoristické rozprávanie, humorka a ešte viac žart, anekdota sa od humoristickej rozprávky líšia tým, že ide o kratšie útvary. Obvykle nemajú jedinú pointu, ale môžu mať viac vrcholov. Tematicky sú si však všetky tieto druhy blízke, preto bývajú v katalógoch rôznych národov aj spoločne zaraďované. Humoristické rozprávania spolu s inými žartovnými príbehmi boli vždy veľmi populárne a dodnes sú živé. Napriek početnej frekvencii v ľudovej tradícii ich zberatelia v prvej polovici 19. storočia v širokom zábere neregistrovali. Dávali prednosť skôr čarovným rozprávkam, v ktorých sú humorné prvky zastúpené len minimálne.

Príbeh o štiavnickom Náckovi. Prevzaté z publikácie Gašparíková, V.: Ostrovtipné príbehy i veliké cigánstva a žarty. Humor a satira v rozprávaniach slovenského ľudu. Bratislava 1980, 43.
Príbeh o štiavnickom Náckovi. Prevzaté z publikácie Gašparíková, V.: Ostrovtipné príbehy i veliké cigánstva a žarty. Humor a satira v rozprávaniach slovenského ľudu. Bratislava 1980, 43.

AutorViera Gašparíková

Literatúra

Peřinka, F. V.: Veselé putovanie po Slovensku. Praha 1934.
Votruba, F.: Kniha slovenského humoru. Liptovský Sv. Mikuláš 1948.
Gašparíková, V.: Ostrovtipné príbehy i veliké cigánstva a žarty. Humor a satira v rozprávaniach slovenského ľudu. Bratislava 1980.