• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

anekdota

anekdota

anekdota 800 776 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

anekdota

(vtip, žart, frk)
krátky rozprávačský útvar založený na textovej skratke a nečakanej humornej pointe. Humornosť textu sa vníma individuálne, preto anekdoty stavajú na osvedčených (tradičných) princípoch: poslucháč si musí význam domyslieť, lebo humorný obsah je skrytý a treba ho pochopiť, výstavba anekdoty je podriadená nečakanému, vtipnému rozuzleniu (pointe), a iné. Dosiahnutiu smiechového efektu napomáha aj spôsob interpretácie, čo je výsadou dobrých interpretov. Medzi anekdotami rozpoznávame „staré“, ktoré poznáme „už dávno“. Buď vystihujú dobové nálady, vzťahy a spoločenské súvislosti, ktoré sú stále živé, alebo sú v niektorom detaile aktualizované súčasnými reáliami (napr. zámenou postavy, príhody, situácie a pod.). Vznikajú aj nové anekdoty, ktoré sú časovo ohraničené (dobové anekdoty). Folkloristický záujem sa dosiaľ zameriaval na tradičné anekdoty, ktoré dlhodobo kolujú v ústnom podaní v určitom regióne (napr. o banskoštiavnickom Náckovi), alebo putujú a sú u rôznych národov zaznamenané v rôznych zbierkach a variantoch. Medzi nimi sú zaznamenané zhodné tematické okruhy, napríklad o čudáckych chytrákoch (príbehy o Kocúrkove), o manželskom súžití, hlúpej žene, starej dievke, klamároch, mudrlantoch a ďalšie.

Anekdota uverejnená v Tranovskom evanjelickom kalendári na rok 1907, zostavil Jur Janoška, Liptovský Svätý Mikuláš, rubrika Žarty, s. 171.
Anekdota uverejnená v Tranovskom evanjelickom kalendári na rok 1907, zostavil Jur Janoška, Liptovský Svätý Mikuláš, rubrika Žarty, s. 171.

AutorDaniel Luther

Literatúra

---