• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

gazdovstvo

gazdovstvo

gazdovstvo 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

gazdovstvo

(hospodárstvo)
roľnícko-chovateľská – poľnohospodárska usadlosť, farma, na ktorej žije a pracuje rodina (prípadne aj nepríbuzné osoby) ako hospodárska a konzumná jednotka. V tereziánskom urbári (1767) sa definuje pojem a rozloha intravilánu, domového gruntu, čiže stavebného miesta v obci určeného pre dom, dvor, stodolu a záhradu jednej sedliackej usadlosti (sessie), ku ktorej náležali pozemky v extraviláne. Poddaní boli hospodársky závislí od pôdy, snažili sa na gazdovstve o sebestačnosť v zabezpečovaní všetkých potrieb hospodárstva i osôb, ktoré na ňom žili. Prácu, ktorú na gazdovstve zabezpečovali predovšetkým členovia rodiny, organizoval gazda, ženskú časť prác gazdiná. V oblastiach s rozdeleným hospodárením, kde sa časť prác vykonávala mimo intravilánu, centra obce na kopaniciach, lazoch, sezónnych sídlach, sa v súvislosti s potrebou pracovnej sily častejšie vyskytovali veľkorodinné štruktúry. V dedine, kde bolo centrum gazdovstva a ťažisko pestovania rastlín, ostávali predstavitelia rodiny (gazda a gazdiná), synovia sa na vzdialených sezónnych sídlach venovali chovu dobytka a extenzívnemu hospodáreniu. Nepríbuzné pracovné sily, ktoré vypomáhali pri práci na gazdovstve, sa odlišovali podľa druhu zamestnania. K dobytku, ktorý vyžadoval časovo neobmedzenú opateru so stálym dohľadom doma i pri sezónnych sídlach, sa najímalo služobníctvo na celý rok, prípadne sezónu pasenia. V prípade rastlinnej výroby neboli celoročne najímané pracovné sily potrebné, práca sa organizovala prostredníctvom nádenníkov. Odlišný charakter spôsobu hospodárenia jednotlivých gazdovstiev v rôznych oblastiach Slovenska prispel k vytvoreniu regiónov s odlišným charakterom ľudovej kultúry.

AutorĽubica Herzánová-Voľanská

Literatúra

Botíková, M. – Jakubíková, K. – Švecová, S.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1997.
Langer, J.: Štruktúra rodiny ako syntéza znakov ekotypu. In: Stredoeurópske kontexty ľudovej kultúry na Slovensku. Zostavil J. Michálek. Bratislava 1995, 117-125.
Škovierová, Z.: Život v obci a výročné obyčaje. In: Záhorská Bratislava. Zostavil J. Podolák, Bratislava 1986, 164-181.