družstevný obchod

družstevný obchod

družstevný obchod 800 518 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

družstevný obchod

obchod založený na princípe tovarového zásobovania družstvami spotrebiteľov. Družstevníctvo vzniklo z dôvodov ochrany a povznesenia ekonomickej a sociálnej úrovne širokých vrstiev obyvateľstva. Družstvá sa formovali na princípoch svojpomoci, dobrovoľnosti, osobnej rovnosti, kolektívnej spolupráce a zodpovednosti svojich členov. Prvé spotrebné družstvo na Slovensku vzniklo r. 1869 v Revúcej. Spotrebné družstvá sa zakladali na ochranu pred praktikami individuálnych obchodníkov, ktorí svoje monopolné postavenie v obchode zneužívali na zvyšovanie cien a poskytovanie nevýhodných úverov. Vzhľadom na sociálnu štruktúru slovenskej spoločnosti spotrebné družstvá vznikali najmä v roľníckom (potravinové družstvá) a robotníckom (robotnícke konzumné družstvá) prostredí. Zakladali sa spočiatku zdola, od roku 1898 cez družstevné centrály. S ich vznikom sa zakladali predajne, rozširovala obchodná sieť, zabezpečovalo sa pravidelné, kvalitné zásobovanie, udržiavali sa stabilné ceny tovaru. Rozvoju družstevného obchodu napomáhali liehovarnícke, mliekarenské, skladištné družstvá, zamerané na nákup a predaj poľnohospodárskych produktov. R. 1953 boli všetky typy spotrebného družstevníctva zjednotené do jedného typu spotrebných družstiev.

Členovia družstevnej správy Potravného družstva v Brodzanoch (okr. Topoľčany). 1907. Prevzaté: F. Houdek – M. Milov: Žena v družstevníctve. Bratislava 1944.
Členovia družstevnej správy Potravného družstva v Brodzanoch (okr. Topoľčany). 1907. Prevzaté: F. Houdek – M. Milov: Žena v družstevníctve. Bratislava 1944.

AutorĽubica Falťanová

Literatúra

Milov, M., J.: Slovenské družstevníctvo v prehľade. Bratislava 1947.
Houdek, F.: Družstevné budovanie. Bratislava 1942.

Preskočiť na obsah