• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

družstevný obchod

družstevný obchod

družstevný obchod 800 518 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

družstevný obchod

obchod založený na princípe tovarového zásobovania družstvami spotrebiteľov. Družstevníctvo vzniklo z dôvodov ochrany a povznesenia ekonomickej a sociálnej úrovne širokých vrstiev obyvateľstva. Družstvá sa formovali na princípoch svojpomoci, dobrovoľnosti, osobnej rovnosti, kolektívnej spolupráce a zodpovednosti svojich členov. Prvé spotrebné družstvo na Slovensku vzniklo r. 1869 v Revúcej. Spotrebné družstvá sa zakladali na ochranu pred praktikami individuálnych obchodníkov, ktorí svoje monopolné postavenie v obchode zneužívali na zvyšovanie cien a poskytovanie nevýhodných úverov. Vzhľadom na sociálnu štruktúru slovenskej spoločnosti spotrebné družstvá vznikali najmä v roľníckom (potravinové družstvá) a robotníckom (robotnícke konzumné družstvá) prostredí. Zakladali sa spočiatku zdola, od roku 1898 cez družstevné centrály. S ich vznikom sa zakladali predajne, rozširovala obchodná sieť, zabezpečovalo sa pravidelné, kvalitné zásobovanie, udržiavali sa stabilné ceny tovaru. Rozvoju družstevného obchodu napomáhali liehovarnícke, mliekarenské, skladištné družstvá, zamerané na nákup a predaj poľnohospodárskych produktov. R. 1953 boli všetky typy spotrebného družstevníctva zjednotené do jedného typu spotrebných družstiev.

Členovia družstevnej správy Potravného družstva v
Členovia družstevnej správy Potravného družstva v

AutorĽubica Falťanová

Literatúra

Milov, M., J.: Slovenské družstevníctvo v prehľade. Bratislava 1947.
Houdek, F.: Družstevné budovanie. Bratislava 1942.