robotnícke konzumné družstvo

robotnícke konzumné družstvo

robotnícke konzumné družstvo 800 600 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

robotnícke konzumné družstvo

družstvo spotrebiteľov s prevládajúcou členskou základňou robotníckych zamestnancov. Prvé vzniklo r. 1844 v Rochdale vo Veľkej Británii. V 2. polovici 19. storočia sa začali spotrebné družstvá rozširovať na európskom kontinente. Obsahovali základné princípy rochdalského družstva: svojpomoc, dobrovoľnosť, rovnosť, predaj za priemerné trhové ceny, nákupnú náhradu. Prvenstvo v založení družstva na Slovensku na ochranu robotníkov pred zvyšovaním cien spotrebného tovaru a na zabezpečenie pravidelného a dostatočného zásobovania patrí potravnému spolku založenému pri železiarňach v Hronci (1873, Pohronské družstvo). Potravné družstvá vznikali aj medzi železničiarmi (napr. Bratstvo vo Vrútkach). Intenzívne hnutie v zakladaní robotníckych potravných družstiev nastalo po vzniku Československa. V Žiline r. 1919 založené Potravné družstvo organizovaného robotníctva Budúcnosť, podobne ako Pohronské družstvo, založilo predajne po celom Slovensku. Ostatné družstvá mali okresnú alebo miestnu pôsobnosť (napr. Jednota Košice). Roku 1927 bolo na Slovensku 175 robotníckych konzumných družstiev približne s 80 000 členmi, z toho 2/3 tvorili robotníci. Vplyv družstiev sa prejavil vo viacerých oblastiach. Zakladaním predajní a poskytovaním služieb sa skvalitňovala obchodná sieť a zásobovanie. Budovaním družstevných domov prispievali družstvá aj k zlepšeniu infraštruktúry v oblasti kultúry. Slávnosti organizované družstvami pri rôznych príležitostiach sa zaradili k miestnym kultúrnym a spoločenským udalostiam. Knižnice zakladané robotníckymi potravnými družstvami a kurzy pre miestnych dobrovoľných funkcionárov prispievali k informovanosti a vzdelanosti členov družstva. Robotnícke potravné družstvá sa r. 1953 stali súčasťou zjednoteného spotrebného družstevníctva.

Budova družstva Hrončiansky kresťanský potravný a úverový spolok. Založený priemyselnými robotníkmi železiarní v Hronci (okr. Brezno) r. 1902. Prevzaté: F. Houdek
Budova družstva Hrončiansky kresťanský potravný a úverový spolok. Založený priemyselnými robotníkmi železiarní v Hronci (okr. Brezno) r. 1902. Prevzaté: F. Houdek

AutorĽubica Falťanová

Literatúra

Milov, M. J.: Slovenské družstevníctvo v prehľade. Bratislava 1947.
Houdek, F.: Družstevné budovanie. Bratislava 1942.

Preskočiť na obsah