• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

dopravné prostriedky

dopravné prostriedky

dopravné prostriedky 800 533 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

dopravné prostriedky

predmety a mechanické prostriedky uľahčujúce prepravu nákladov a osôb. Delia sa na dopravné prostriedky slúžiace človeku na transport nákladov alebo osôb. Do tejto skupiny patria napríklad bisahy, chodule alebo snežnice. Inú skupinu tvoria vláčivé dopravné prostriedky ako sane, sánky a vlačuhy. Kolesové dopravné prostriedky sú tie, ktoré sú opatrené jedným alebo viacerými kolesami. Poslednou skupinou sú vodné dopravné prostriedky, kam zaraďujeme člny, kompy a plte. Využívanie jednotlivých dopravných prostriedkov záviselo od spôsobu zamestnania obyvateľstva, od druhu nákladu, od prírodných podmienok a stavu dopravných sietí.

Dovoz plodín v košoch na drevenom vozíku. Liptovská Teplička (okr. Poprad), 1971. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: N. Tomanová
Dovoz plodín v košoch na drevenom vozíku. Liptovská Teplička (okr. Poprad), 1971. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: N. Tomanová

AutorKatarína Nováková

Literatúra

Paríková, M.: Návod na výskum transportu a dopravy. Bratislava 1979.
Mruškovič, Š.: Transport a dopravné prostriedky v tradičnom poľnohospodárstve. In: Národopisný zborník 14, Martin 2003, 27-70.