• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

kolesové dopravné prostriedky

kolesové dopravné prostriedky

kolesové dopravné prostriedky 800 521 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

kolesové dopravné prostriedky

dopravné prostriedky využívajúce jedno alebo viacero kolies. Patria k rozšíreným dopravným prostriedkom slúžiacim na prepravu nákladov i ľudí na celom území Slovenska. Archaickosť týchto dopravných prostriedkov dokladajú archeologické a ikonografické nálezy. Medzi najstaršie patrí vyobrazenie kolesového prostriedku s konským záprahom na hlinenej popolnici (Veľké Raškovce, okres Trebišov) zo strednej doby bronzovej. Ku kolesovým dopravným prostriedkom zaraďujeme jednoduché vozidlá s jedným alebo dvoma kolesami, ťahané alebo tlačené človekom, napríklad fúrik, kára, ale i menšie vozíky so štyrmi kolieskami. Konštrukčne náročnejšie typy štvorkolesových vozov vyžadovali väčšiu ťažnú silu na ich ťahanie, preto sa do nich zapriahal dobytčí a konský záprah.

Odvoz hnoja na dvojkolesovej káre. Liptovská Teplička (okr. Poprad), 1971. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: N. Tomanová
Odvoz hnoja na dvojkolesovej káre. Liptovská Teplička (okr. Poprad), 1971. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: N. Tomanová

AutorKatarína Nováková

Literatúra

Mjartan, J.: Dvojkolesové vozidlo v ľudovom transporte na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 22, č. 3, 1974, 409-425.
Mruškovič, Š.: Transport a dopravné prostriedky v tradičnom poľnohospodárstve. In: Národopisný zborník 14, Martin 2003, 27-70.