doprava

doprava

doprava 800 814 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

doprava

premiestňovanie nákladov pomocou mechanizmov, dopravných prostriedkov alebo záprahom, ktoré sú hnané ľudskou silou alebo silou zvierat. Do tejto skupiny patria všetky kolesové dopravné prostriedky – fúriky, dvojkolesové vozíky, vozy; ďalej sem patria sane a sánky, zvlače, člny a plte. Dopravu môžeme podľa použitých dopravných prostriedkov rozdeliť na pozemnú a vodnú.

Žena ťahajúce dvojkolesový dopravný prostriedok- tragač. Veľké Zálužice (okr. Michalovce), 1953. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: F. Hideg
Žena ťahajúce dvojkolesový dopravný prostriedok- tragač. Veľké Zálužice (okr. Michalovce), 1953. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: F. Hideg

AutorKatarína Nováková

Literatúra

Mruškovič, Š.: Transport a dopravné prostriedky v tradičnom poľnohospodárstve. In: Národopisný zborník 14, Martin 2003, 27-70.
Nováková, K.: Transport ľudskou silou v európskych súvislostiach. In: Ethnologia Actualis Slovaca, 10, 2011, 80-99.
Paríková, M.: Návod na výskum transportu a dopravy. Bratislava 1979.