bisahy

bisahy

bisahy 800 806 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

bisahy

(visahy, vísahy)
vlnené, plátenné dvojvrece, ktoré sa používalo na transport nákladov zo salaša alebo na salaš. Patrili k nim najmä potraviny, syry určené na predaj, nádoby so žinčicou (oboňky) alebo vodou. Pôvod termínu bisahy sa odvodzuje z latinského bisaccus – dvojvrece. Nosili sa dvojakým spôsobom: valasi ich mali prehodené na pleci jedným koncom dopredu na hrudi, druhým dozadu na chrbte; druhým spôsobom boli na koni prehodené cez sedlo. Spôsob prepravy nákladov v bisahoch patrí k archaickým javom pastierskej kultúry v celých Karpatoch. Jeho pôvod môžeme hľadať na Balkáne.

Bisahy na chrbtoch koní. Burubešti (Rumunsko), 1959. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Podolák
Bisahy na chrbtoch koní. Burubešti (Rumunsko), 1959. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Podolák

AutorKatarína Nováková

Literatúra

Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Podolák, J.: Pastierstvo v oblasti Vysokých Tatier. Bratislava 1967.