• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

bisahy

bisahy

bisahy 800 806 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

bisahy

(visahy, vísahy)
vlnené, plátenné dvojvrece, ktoré sa používalo na transport nákladov zo salaša alebo na salaš. Patrili k nim najmä potraviny, syry určené na predaj, nádoby so žinčicou (oboňky) alebo vodou. Pôvod termínu bisahy sa odvodzuje z latinského bisaccus – dvojvrece. Nosili sa dvojakým spôsobom: valasi ich mali prehodené na pleci jedným koncom dopredu na hrudi, druhým dozadu na chrbte; druhým spôsobom boli na koni prehodené cez sedlo. Spôsob prepravy nákladov v bisahoch patrí k archaickým javom pastierskej kultúry v celých Karpatoch. Jeho pôvod môžeme hľadať na Balkáne.

Bisahy na chrbtoch koní. Burubešti (Rumunsko), 1959. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Podolák
Bisahy na chrbtoch koní. Burubešti (Rumunsko), 1959. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Podolák

AutorKatarína Nováková

Literatúra

Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Podolák, J.: Pastierstvo v oblasti Vysokých Tatier. Bratislava 1967.