Demeter

Demeter

Demeter 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Demeter

(Mitra, 26. október)
svätec, patrón pastierov. Podľa legendy diakon sirmijského biskupa Ireneja. Tri dni po biskupovom úmrtí (v roku 304) bol Demeter odsúdený na smrť Jeho kult sa na Slovensku rozšíril po príchode pastierskeho obyvateľstva pri kolonizácii na valaskom práve. V tradičnej kultúre sa s týmto dňom viazali pastierske alebo valaské hody – mitrovanie. Bača a valasi chodili po dedine vo sviatočných šatách, v kostole obetovali syr a oštiepky. Po vyúčtovaní s majiteľmi oviec (Už je po Mitre, už valachom svitne) sa konala spoločná hostina. Obyčaj mitrovania sa v pastierskych oblastiach uchoval do polovice 20. storočia, miestami (Lendak) aj dlhšie.

AutorViera Feglová

Literatúra

Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 137.
Socháň, P.: Pranostika slovenského ľudu na mesiac október. In: Lidové noviny, 31, 29. 9. 1923, č. 448, 1.

Preskočiť na obsah