Dedko

Dedko

Dedko 600 520 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Dedko

(Dedo, Dido, Chlap, Majmurien, Šimek)
slamená obradová figurína muža vynášaná pri jarných obchôdzkach (prevažne na Smrtnú nedeľu), obyčajne zároveň s Morenou. Informácie o nej pochádzajú z dedín Liptova a Oravy. Z obce figurínu vynášali mládenci za spevu piesní. Hodili ju do vody alebo bili palicami, čo sa vysvetľuje v staršej odbornej literatúre ako spomienka na staroslovanské ubíjanie starcov. V Liptovskej Kokave mládenci figurínu vyzliekli, slamu dali dobytku, potom spievajúc obchádzali domy s ražňom a vyberali naturálie na usporiadanie zábavy. Na Orave takúto figurínu nazývanú aj Dietko, Dedo nosili po dedinách na Ondreja (30. november).

Chodenie s bábou v Liptovskej Kokave (okr. Liptovský Hrádok), 1965. Národné osvetové centrum v Bratislave. Foto: T. Szabo
Chodenie s bábou v Liptovskej Kokave (okr. Liptovský Hrádok), 1965. Národné osvetové centrum v Bratislave. Foto: T. Szabo

AutorEleonóra Klepáčová

Literatúra

Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986, 157–174.
Klepáčová, E.: Jarné obchôdzky. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 79.

Preskočiť na obsah