• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

chotárne sídlo

chotárne sídlo

chotárne sídlo 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

chotárne sídlo

hospodárske, obytné alebo technické stavby v extraviláne obce. Väčšinou súvisia s poľnohospodárskou produkciou, mnohé sa viažu na funkcie ťažobného, priemyselného alebo nevýrobného charakteru. Vznikali od stredoveku do súčasnosti, najmä v súvislosti s kopaničiarskou kolonizáciou. Delia sa na sezónne (prevažne chotárne maštale) a stále (humná, kuriálne osady a prédiá, majere, roľnícke usadlosti, kopanice, lazy, štále, rale), technické stavby a usadlosti pri technických stavbách, hostince a krčmy, mýtne stanice a colnice, železničné stanice a strážne domy, kúpeľné a rekreačné osady, kláštory, obydlia drevorubačov, uhliarov a baníkov, obydlia niektorých sociálnych alebo etnických skupín (katovne, šarhovne, rómske osady a židovské getá), sídla súvisiace s ochranou feudálneho vlastníctva pôdy a s ubytovaním feudálovej rodiny a služobníctva (objekty spojené s ochranou štátneho územia). Poľnohospodárske chotárne sídla sú typickejšie skôr pre horské a podhorské, ako pre nížinné oblasti Slovenska. Proces premeny dočasných sídiel na trvalé, pokles trvalých na sezónne alebo proces ich zániku prebiehal podľa miestnych podmienok.

AutorJuraj Podoba

Literatúra

Láznička, Z.: Typy venkovského osídlení v Československu. In: Práce Brněnské základny ČSAV, roč. 28, 1956, 95-134.
Martinka, J.: Morfologické typy slovenských osád. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, roč. 21, 1927, 48-57.