• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

chotár

chotár

chotár 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

chotár

1. súborné označenie pre nezastavanú časť katastrálneho územia obce, extravilán. Patria k nemu polia, lúky, pasienky, lesy, vodné plochy, komunikácia a neužitočná pôda;
2. hranica medzi katastrami dvoch obcí, rozhranie obecných pozemkov.

AutorJuraj Podoba

Literatúra

---