• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

cechové insígnie

cechové insígnie

cechové insígnie 800 1165 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

cechové insígnie

predmety so znakmi cechu. Používali sa v cechovom živote a pri prezentácii cechu. Pri cechových schôdzach, hostinách na počesť nového majstra, pri procesiách, pohreboch, príchode i odchode učňov a tovarišov mali spravidla obradnú funkciu. K cechovým insígniám patrili: cechová truhlica (láda), cechové pečatidlo, cechová zástava, cechový znak, maľované cechové prestieradlo (štít), odznak cechmajstra v tvare lopatky (feruľa), vývesný štít so znakmi cechu na dome cechmajstra, cechové nádoby – kanvy, poháre, pokály, taniere, čutory, fľaše a ďalšie predmety. Insígnie boli majetkom cechu. Ich prevažne bohatá výzdoba zobrazovala nástroje, výrobky alebo patrónov, súvisiacich s výrobnou špecializáciou cechu. Často obsahovala aj nápisy a letopočty. Insígnie svedčili o historických tradíciách cechu, pomáhali udržiavať cechovú spolupatričnosť a hrdosť na vlastné remeslo. Nepriamo upevňovali aj poriadok, subordináciu a hierarchiu v cechu.

Pohár krajčírskeho cechu v Prievidzi z roku 1854. SNM - Historického múzea v Bratislave. Foto O. Šilingerová.
Pohár krajčírskeho cechu v Prievidzi z roku 1854. SNM - Historického múzea v Bratislave. Foto O. Šilingerová.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Houdek, I.: Cechovníctvo na Slovensku. Martin 1943.
Kaľavský, M.: Remeslo a domácka výroba. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Zostavila R. Stoličná. Bratislava, 2000, 62-82.