• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Božie telo

Božie telo

Božie telo 699 710 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Božie telo

1. hostia, kresťanská sviatosť oltárna;
2. v rímskokatolíckej cirkvi sviatok ustanovenia sviatosti oltárnej, prítomnosti tela Ježiša Krista v eucharistii; pohyblivý sviatok pripadajúci na desiaty deň po Turícach, ustanovený pápežom Urbanom IV. (1261 – 1264). Okrem omše sú súčasťou slávnosti katolícke procesie (v súčasnosti konané zväčša v nedeľu), na ktorých sa v období protireformácie museli zúčastňovať aj protestanti. V 50. rokoch 20. storočia boli na Slovensku štátnymi nariadeniami zakázané, od 90. rokov sa v mnohých farnostiach obnovili. Slávnosť sa koná v kostoloch, pred kostolmi, ale aj v uliciach miest a dedín, kde sú postavené štyri oltáre (každý obrátený na jednu svetovú stranu) ozdobené kvetmi a zeleňou. V sprievode sa nesú cirkevné zástavy a pod baldachýnom oltárna sviatosť, dievčatá oblečené do bielych a ružových šiat rozhadzujú po ceste z košíkov kvety alebo kvetné lupienky. Pri každom z oltárov (oltáriky, búdky) sa číta z evanjelia, modlí sa za odvrátenie zla a zachovanie úrody. Cestu v minulosti lemovali máje – mladé listnaté stromčeky a poradie účastníkov sprievodu presne určovala ich vekovo-pohlavná a spoločenská stratifikácia. Súčasťou slávností boli zábavy a jarmočné atrakcie. Zeleni a kvetom posväteným pri procesii sa pripisovala zvláštna moc: zapichovali sa pod strechy domov na ochranu proti ohňu, do záhrad a polí na ochranu proti chrobákom, čo sa miestami (Horehronie, Spiš, Šariš) dodržiava dodnes.

Procesia na sviatok Božieho tela. Dolný Lopašov (okr. Piešťany), 1956. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Pátková
Procesia na sviatok Božieho tela. Dolný Lopašov (okr. Piešťany), 1956. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Pátková

AutorViera Feglová

Literatúra

Feglová, V.: Kalendárne obyčaje. In: Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 190-214.