bezdetnosť

bezdetnosť

bezdetnosť 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

bezdetnosť

jav, keď osoby, ktoré prešli reprodukčným biologickým obdobím, nemajú deti. Môže byť nechcená (neplodnosť) a cielená (napr. v prípade rímskokatolíckeho kňazského a rehoľného celibátu). Bezdetné manželstvo v tradičnom dedinskom spoločenstve sa považovalo za nenaplnené (nepožehnané), bez opory dorastajúcej generácie na zabezpečenie v starobe a zachovanie rodu. Existovali praktiky, ktorými sa bezdetnosti v tradičnej kultúre predchádzalo a zmierňovali sa spoločenské dopady. Patria sem magické úkony, adopcia, prax tehotných mladúch, manželstvá na skúšku alebo výpomoc náhradným partnerom. Pre bezdetných manželov úloha krstných rodičov predstavovala jednu z ciest, ako sa stať súčasťou obyčajového života obce. Dochovanie si mohli zabezpečiť spolníctvom alebo testamentom. Aby zanechali na seba pamiatku, stávali sa fundátormi dedinských sakrálnych plastík, kaplniek, prípadne nehnuteľnosti odkázali cirkvi.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Literatúra

Švecová, S.: Príbuzenské vzťahy v Čičmanoch a postavenie ženy v rodine. In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, č. 3, 321-385.