barchetárstvo

barchetárstvo

barchetárstvo 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

barchetárstvo

textilné remeslo špecializované na tkanie bavlneno-ľanovej tkaniny – barchetu. Na základe listiny Žigmunda Luxemburského z roku 1411 bolo strediskom barchetárstva v Uhorsku mesto Košice. Cech barchetárov vznikol v roku 1498 aj vo Štvrtku na Ostrove. Barchet bol vzhľadom na používanie osobitných farbív i dovážaných materiálov drahý. Záujem o barchet, obľúbený v 1. polovici 15. storočia, v 16. storočí poklesol, čo bolo príčinou zániku barchetárstva. Barchetári sa potom zaoberali tkaním ľanového alebo konopného plátna. Košickí tkáči združení v cechu, hoci už barchet netkali, využívali ešte aj v 18. storočí výsady na základe listiny Žigmunda Luxemburského.

AutorJuraj Zajonc

Pozri aj
Literatúra

Paličková-Pátková, J.: Ľudová výroba na Slovensku. Bratislava 1992.
Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.

Preskočiť na obsah