• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

paličkovaná čipka

paličkovaná čipka

paličkovaná čipka 800 585 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

paličkovaná čipka

samonosný prelamovaný (priehľadný) úplet, zhotovený pletením (krížením a krútením nití) paličkami na podložke. Na územie Slovenska sa paličkovanie rozšírilo v 2. polovici. 16. storočia s baníckym obyvateľstvom z Nemecka. V neskorších storočiach bolo ovplyvnené pletením čipiek z Čiech i Talianska. Od 17. storočia sa v stredoslovenskej banskej oblasti aj v okolí Prešova pletenie čipiek (v literatúre označovaných ako banícke čipky) rozvíjalo ako významné doplnkové zamestnanie. V 19. storočí vznikali oblastné a lokálne varianty paličkovanej čipky aj v roľníckom prostredí (v literatúre označované ako roľnícke alebo sedliacke čipky). Na prelome 19. a 20. storočia bolo na Slovenku 18 oblastí alebo lokalít, v ktorých sa paličkovali väzbami, motívmi i farebnosťou osobité čipky. Na západnom Slovensku to boli tylové čipky z okolia Myjavy a Brezovej pod Bradlom, ktorých pletenie sa po 2. svetovej vojny rozšírilo do okolia Hlohovca, pásikové čipky z Hlbokého, Nového Mesta nad Váhom, pestrofarebné čipky zo Šoporne, Slovenského Grobu, Serede a jednoduché pásikové čipky z Topoľčian. Na strednom Slovensku to boli banícke čipky zo Starých Hôr, Španej Doliny, Hodruše a roľnícke čipky z Hontu, Novohradu a Liptova. Na východe Slovenska to boli čipky zo Spiša, Gemera, zo Soľnej Bane alebo zo Solivaru pri Prešove.

Tylová čipka z okolia Brezovej pod Bradlom, 1. polovica 20. storočia. Súkromný archív J. Zajonca. Foto J. Zajonc.
Tylová čipka z okolia Brezovej pod Bradlom, 1. polovica 20. storočia. Súkromný archív J. Zajonca. Foto J. Zajonc.

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Marková, E.: Slovenské čipky. Bratislava 1962.
Géciová-Komorovská, V.: Slovenská ľudová paličkovaná čipka. Bratislava 1986.
Zajonc, J.: Návraty paličkovanej čipky. Bratislava 2007, 75 - 93.