bašistovská

bašistovská

bašistovská 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

bašistovská

(bačistovska, parobska karička, ňe do cirňa)
osobitá forma prevažne skupinového mládeneckého tanca, pravdepodobne staršieho pôvodu. Pomenovania tanca sú odvodené od slova bašista – veliteľ tanca (Šariš), od interpreta – parobska karička (Zemplín), alebo podľa sprievodnej piesne – ňe do cirňa (Zemplín). Bašistovská má pomerne stabilnú, opakujúcu sa dvojúsekovú strofickú hudobno-tanečnú formu. Tancuje sa v nezreťazenom kruhu. Choreografická stránka tanca sa vyznačuje striedaním oddychových častí (s motívmi zrážania opätkov na mieste alebo v postupe po kruhu) a rušných častí (s tlieskaním po sárach a do dlaní v rytme sprievodnej melódie). Hudobný podklad k tancu tvoril špeciálny nápev v 2/4 takte a mierne rýchlom tempe. Obvykle bola súčasťou suity verbunkových tancov. Vyskytovala sa najmä v Šariši (okresy Bardejov a Prešov), miestami i na Zemplíne.

AutorDana Kľučárová

Literatúra

Dúžek, S. – Garaj, B.: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia. Bratislava 2001.

Preskočiť na obsah