• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

marhaňska

marhaňska

marhaňska 800 583 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

marhaňska

(sarku ras, sarka, širejši, po štyri raz, parobska karička, vyzvoľovanka)
mužský skupinový povelový tanec, ktorý sa tancoval v nezreťazenom kruhu. Je príbuzný verbunku. Priebeh tanca bol usmerňovaný vedúcim tanečníkom stojacim uprostred kruhu, ktorý postupne vyvolával názov niektorého z nasledujúcich motívov: sarku raz, išče raz, z ručku tri, kučaca a iné, načo ostatní tanečníci, až do nasledujúceho povelu, motív niekoľkokrát zatancovali. Povely boli radené obyčajne od jednoduchších motívov k zložitejším a ich poradie, počet (zvyčajne okolo 10) a prevedenie boli dané lokálnou zvyklosťou. Významom akoby parodovali vojenské povely. Hudobný sprievod k tancu bol inštrumentálny s polopevnou hudobno-tanečnou formou. Marhaňska sa tancovala najviac v okrese Bardejov (do polovice 20. storočia), menej Michalovce a Trebišov, v okresoch Košice a Spišská Nová Ves len ojedinele.
Marhaňska. Zápis hudby k tancu z Raslavíc (okr. Bardejov), 1959.

Marhaňska. Folklórna skupina z Raslavíc (okr. Bardejov). Vedecký archív ÚEt SAV, foto T. Szabó, Bardejov 1967.
Marhaňska. Folklórna skupina z Raslavíc (okr. Bardejov). Vedecký archív ÚEt SAV, foto T. Szabó, Bardejov 1967.

AutorDana Kľučárová

Literatúra

Dúžek, S. – Garaj, B. – Klepáčová, E.: Ľudové tance Šariša. Ľudové tance slovenských regiónov. Bratislava 2006.