• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

baníctvo

baníctvo

baníctvo 800 575 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

baníctvo

komplex prác zameraných na vyhľadávanie, dobývanie a úpravu úžitkových nerastov. Súčasťou baníctva bol prieskum, otvárka a príprava ložiska, banské diela, zabezpečovanie podzemných priestorov, doprava, vetranie, zakladanie vyrúbaných priestorov, asanácia a rekultivácia devastovanej krajiny, banské meračstvo a i. Začiatky baníctva na Slovensku siahajú do praveku, keď sa tu ťažila meď. V 4. storočí pred n. l. tu zdokonalili dobývanie a spracúvanie kovov Kelti. V období Veľkej Moravy sa rozvíjala banská výroba v oblasti Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice, Slovenského Rudohoria. V riekach a potokoch sa ryžovalo zlato. V 13. storočí sa baníctvo začalo rozvíjať pod vplyvom nemeckej kolonizácie. Na území stredného a východného Slovenska vznikali banské osady, ktoré sa menili na banské mestá. Pečať Banskej Štiavnice z roku 1275 je najstaršou pečaťou s baníckymi znakmi (kladivko a želiezko) na svete. Baníctvo sa najviac rozvíjalo od 20. rokov 18. do polovice 19. storočia. Vtedy Slovensko patrilo k najvýznamnejším producentom drahých kovov (Banská Štiavnica, Kremnica), medi (Smolník, Gelnica, Spišská Nová Ves) a železa (Hronec a Spišsko-gemerské Rudohorie) v Európe. V 2. polovici 19. storočia sa zintenzívnila ťažba uhlia (Obyce, Jedľové Kostoľany, Handlová, Pohronie). Baníctvo bolo založené na námezdnej práci. V baníckych obciach nemalo poľnohospodárstvo význam základného zdroja obživy. Tieto obce mali špecifickú zástavbu usadlostí, pôdorysné členenie domov, ich súčasťou boli často banícke kolónie a pod. Banícke vedomosti a skúsenosti sa pôvodne získavali formou učňovstva. Banské školy vznikali na Slovensku v 1. polovici 18. storočia. Mimoriadny význam v rozvoji banských vied v celej habsburskej monarchii zohrala Banská akadémia v Banskej Štiavnici (1762 – 1919).

Baník
Baník

AutorJasna Gaburová

Literatúra

Botík, J.: Baníctvo. In: Botík, J.: Vyšná a Nižná Boca. Bratislava 2004, 37-41.
Pátková, J.: Banícka práca. In: Banícka dedina Žakarovce. Bratislava 1956, 123-161.