• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

čipkárstvo

čipkárstvo

čipkárstvo 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

čipkárstvo

pletenie a predaj paličkovaných čipiek. Pletenie čipiek sa na území Slovenska rozšírilo v 2. polovici 16. storočia s baníckym obyvateľstvom z Nemecka. V baníckych oblastiach (okolie Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Kremnice, Prešova) bolo doplnkovým zamestnaním od 17. storočia. Pre roľnícke čipkárky sa stalo zdrojom príjmov od konca 19. storočia. S cieľom zachovať v baníckych oblastiach tento zdroj príjmov a zvýšením kvality čipiek čeliť konkurencii, bola uhorským štátom v roku 1893 založená Uhorská kráľovská štátna čipkárska škola so sídlom v Kremnici a s dielňami na Starých Horách, v Kremnických Baniach, Hodruši a inde. Podporu dielňam poskytovali spolky Izabella, Lipa, Detva, Družstvo pre speňaženie domáceho ľudového priemyslu v Skalici. V rokoch 1948 – 1939 boli čipkárske dielne pod správou Štátneho školského ústavu pre domácky priemysel v Prahe. V roku 1939 ich prevzal Spolok pre zveľaďovanie domáckej výroby. Predovšetkým od polovice 18. storočia sa rozvíjal aj podomový obchod s čipkami, pletenými v baníckych obciach. Čipkári (obchodníci s čipkami), najmä z pohronských obcí Horná a Dolná Lehota, Medzibrod, Jasenie, Brusno, kupovali čipky od čipkárok a dodávali ich obchodníkom alebo priamo spotrebiteľom. Každoročne sa predajom čipiek až v južných krajinách Uhorska zaoberalo vyše 200 poddaných. Okrem čipiek predávali výšivky, tkaniny, hrebene, nože, kosy, kosáky.

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Gregorčok Igovän, A.: Podkonice. Historicko-národopisná monografia. Martin 1977.
Horváth, P.: Pramene k dejinám pohronského čipkárstva. In: Slovenský národopis, roč. 2, 1958, 389-395.
Marková, E.: Slovenské čipky. Bratislava 1962.