• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

baba

baba

baba 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

baba

1. príbuzenský termín pre otcovu a matkinu matku – lineárneho predka 2. vzostupnej generácie. V tomto význame je rozšírený na východnom, severozápadnom a strednom Slovensku. V priamom oslovení sú známe tiež rôzne zdrobnené varianty (bapča, bapka, babenka, babička a podobne). Slúži aj ako základ na slovné vyjadrenie ďalších vzostupných generácií predkov pomocou predpony pra-, prapra-. Na rozsiahlom území stredného Slovenska sa otcova, matkina matka nazývala stará matka a na označenie 3. vzostupnej predkyne sa tu používal termín odvodený od dedo (dedouka);
2. pôrodná baba;
3. označenie niektorých mliečnych a vaječných jedál, jaterníc alebo koláčov;
4. názov vankúša na pletenie paličkovaných čipiek.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Literatúra

Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 68-70.
Švecová, S.: Príbuzenské názvy. In: Botíková, M., Švecová, S., Jakubíková, K.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1977, 32-49.