baba

baba

baba 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

baba

  1. príbuzenský termín pre otcovu a matkinu matku – lineárneho predka 2. vzostupnej generácie. V tomto význame je rozšírený na východnom, severozápadnom a strednom Slovensku. V priamom oslovení sú známe tiež rôzne zdrobnené varianty (bapča, bapka, babenka, babička a podobne). Slúži aj ako základ na slovné vyjadrenie ďalších vzostupných generácií predkov pomocou predpony pra-, prapra-. Na rozsiahlom území stredného Slovenska sa otcova, matkina matka nazývala stará matka a na označenie 3. vzostupnej predkyne sa tu používal termín odvodený od dedo (dedouka);
  2. pôrodná baba;
  3. označenie niektorých mliečnych a vaječných jedál, jaterníc alebo koláčov;
  4. názov vankúša na pletenie paličkovaných čipiek.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Literatúra

Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 68-70.
Švecová, S.: Príbuzenské názvy. In: Botíková, M., Švecová, S., Jakubíková, K.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1977, 32-49.

Preskočiť na obsah