• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

starí rodičia

starí rodičia

starí rodičia 800 828 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

starí rodičia

príbuzenský termín pre rodičov otca a matky; lineárni príbuzní. Predkovia 2. (vzostupného) stupňa vo vzťahu k deťom svojich detí, vnukom a potomkom 2. (zostupného) stupňa. V príbuzenskej terminológii na Slovensku nie sú známe odlišujúce paralelné termíny pre otcovských a materinských starých rodičov. Často sa využívajú základné názvy dedo, starý otec, starý ňaňo, starý tato; babka, stará mamka. Rozšírené sú rôzne zdrobneniny (stareček, starenka; starký, starká; deduško, babička a podobne). Ešte v 1. polovici 20. stor. sa vyskytovali názvy maďarského alebo nemeckého pôvodu (naďmama, nadika, naďpapa; óma (-ma), ómi (-mi), ófati), hlavne v mestskom prostredí, ale i na dedinách. Starým rodičom sa v dedinskom prostredí ojedinele vyká dodnes; v mestách už aj na prelome 19. a 20. storočia bolo pomerne rozšírené tykanie. Úloha starých rodičov pri výchove vnukov sa zvyšovala v spoločnej domácnosti s tým, ako postupne prenechávali organizáciu hospodárstva a domácnosti mladšej generácii.

Stará matka s vnukmi. Hontianska Vrbica (okr. Levice). Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: V. Valentová
Stará matka s vnukmi. Hontianska Vrbica (okr. Levice). Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: V. Valentová

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Literatúra

Apáthyová-Rusnáková, S.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, s. 68-70.