Stretnutie realizátorov Národného projektu

Stretnutie realizátorov Národného projektu

Stretnutie realizátorov Národného projektu 1000 668 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

V dňoch 17. a 18. apríla sa uskutočnilo pracovné stretnutie všetkých spolupracovníkov zainteresovaných do Národného projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry.

Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Členovia akvizičných a digitalizačných tímov tu prezentovali svoje doterajšie výsledky v projekte, vymenili si navzájom skúsenosti z terénnych výskumov, mali možnosť konzultovať svoju prácu jednak s vedením projektu, odbornými audítormi, ale i technickú stránku digitálnych výstupov priamo s operátormi digitalizačných zariadení.

Prinášame Vám niekoľko fotografií zo stretnutia.

Preskočiť na obsah