Prvé spoločné školenia akvizičných a digitalizačných tímov projektu

Prvé spoločné školenia akvizičných a digitalizačných tímov projektu

Prvé spoločné školenia akvizičných a digitalizačných tímov projektu 1368 912 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

V priebehu januára a februára zorganizovalo Centrum pre TĽK prvé spoločné školenia pre externých spolupracovníkov projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry.

Školenia sa uskutočnili na troch miestach na Slovensku – v Žiline, v Poprade a v Bratislave. Na školeniach sa účastníci oboznámili so spôsobom výskumu a formou práce, s príkladmi obsahového zamerania výskumov, zapisovaním metadát do systému a administratívou projektu. Bola im tiež odovzdaná mobilná technika, do ktorej používania boli odborne zaškolení a ktorá im bude nápomocná pri zbere a digitalizovaní materiálov priamo v teréne.

Prinášame Vám niekoľko fotografií zo spoločných stretnutí:

Preskočiť na obsah