Konkurz do Ľudovej hudby SĽUK-u

Konkurz do Ľudovej hudby SĽUK-u

Konkurz do Ľudovej hudby SĽUK-u 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Podmienky: – absolutórium konzervatória alebo vysokoškolské vzdelanie v predmetnom odbore – znalosť špecifík violovej hry v ľudovom orchestri – prax v hudobnom telese zameranom na interpretáciu ľudovej hudby – ovládanie hry na ďalšie ľudové nástroje výhodou Konkurzný repertoár: – ľubovoľná sólová skladba – vybrané časti skladieb z repertoáru SĽUK–u (notový zápis prihláseným uchádzačom zašleme) Profesijný životopis spolu s kontaktnými údajmi pošlite najneskôr do 20. marca 2015 na adresu SĽUK, Balkánska 31, 853 08 Bratislava alebo e-mailom na: peter.mikulec@sluk.sk. Bližšie informácie na tel. čísle +421 907 719 398, +421 905 266 842
Preskočiť na obsah